Over Stichting Barendrecht Klassiek

De Stichting Barendrecht Klassiek hoort graag dat er met regelmaat klassieke muziek in Barendrecht klinkt en wil een forum zijn voor iedereen die zich daarbij betrokken voelt. Vaste locatie van de activiteiten is de eeuwenoude Dorpskerk (Dorpsstraat 146). Deze kerk is het oudste rijksmonument van Barendrecht en leent zich perfect voor het uitvoeren van klassieke muziek.
Het bestuur van de Stichting Barendrecht Klassiek bestaat uit 5 enthousiaste bestuursleden die zich graag met klassieke muziek bezig houden, als luisteraar, speler of zanger, als liefhebber of professioneel:

Dhr. K. Brantjes
Dhr. G. Dumans
Mevr. K. Hoenselaar
Dhr. A. van der Hulst
Mevr. I. Stachiw

Doelstellingen

De stichting heeft als doel het bevorderen van het (doen) spelen, uitvoeren en beluisteren van klassieke muziek in Barendrecht en voorts alles wat hier rechtstreeks of zijdelings mee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Barendrecht Klassiek probeert dit doel te bereiken door onder meer het organiseren van concerten en open podia in de gemeente Barendrecht. Daarbij zijn samenwerking met andere organisaties of ook het verzorgen van concerten of andere activiteiten voor andere organisaties of bedrijven mogelijk. De stichting heeft hier ervaring mee en heeft een passend muzikaal netwerk.

De stichting hecht aan toegankelijkheid van haar activiteiten voor iedereen. Alle eigen activiteiten zijn daarom vrij toegankelijk.

Actueel beleid

In aansluiting bij en werkend vanuit de doelstellingen zullen wij in de komende jaren per jaar steeds vijf concerten organiseren en om het jaar een Open Podium.

De inkomsten van onze stichting worden uitsluitend verkregen uit vrije giften na de concerten en sponsorbijdragen

Ons vermogen is ondergebracht op een bankrekening bij de RABO-bank. Het wordt besteed aan honoraria musici, huur concertruimte, pianostemmer en verdere lopende kosten.

Beloningsbeleid

Beleidsbepalend is het bestuur dat bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers.

 

Informatie stichting

De Stichting Barendrecht Klassiek werd opgericht op 28 september 2011, samen met notaris Verboon van Notariskantoor Bijdorp, na een jaar voorbereiding en ook nadat de eerste succesvolle concerten het bestaansrecht bevestigden van een stichting die zich inzet voor klassieke muziek in het dorp.

De stichting is sinds 1-1-2012 door de Belastingdienst erkend als Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling op het gebied van Cultuur).

KvK: 53674405
RSIN: 850971251
Rekeningnummer: NL77 RABO 0165837241
Email: info@barendrechtklassiek.nl
Postadres: Lavendelhof 11, 2991 HH Barendrecht.

ANBI Jaarcijfers

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2022

Jaarrekening 2023

Menu