Resultaten enquête april 2017

Resultaten enquête Stichting Barendrecht Klassiek

april 2017

Om inzicht te krijgen in voorkeuren en wensen van ons publiek, hielden wij bij het concert in april 2017 een kort enquête onder de bezoekers. Hier geven wij de resultaten hiervan.

De enquête werd ingevuld en ingeleverd door 69 personen. Dit is een goede respons. Er waren bij het concert ongeveer 100 mensen aanwezig. Onder de niet-invullers zullen waarschijnlijk ook eenmalige bezoekers zijn geweest, bekenden van een van de optredende musici, die hebben afgezien van het meedoen aan de enquête.

Als eerste werd gevraagd naar de voorkeur van verschillende bezettingen. De gemiddelde scores hiervan zijn weergegeven in onderstaande figuur.

Dat de bezetting ‘Piano met strijkers’ bovenaan eindigde, correspondeert mooi met de bezetting bij het aprilconcert (Trio Carino: piano, viool en cello). Heel groot zijn de verschillen in voorkeuren niet. Al staat het blazersensemble in de onderste regionen, toch werd door 20% van de respondenten gezegd dat dit heel graag gehoord wordt. Ook solo-optredens worden zeker gewaardeerd, maar ‘niet te vaak’. Een paar maal werden hier piano, harp en cello genoemd, terwijl ook gesuggereerd werd om eens een enkele gamba, viool of blokfluit te laten optreden.

Vervolgens werd gevraagd naar de mening over verschillende instrumenten. Het is fijn om te zien dat instrumenten die de afgelopen jaren regelmatig op het programma stonden ook hoog gewaardeerd worden. En ook hier blijkt dat het publiek een brede belangstelling heeft.

Tenslotte vroegen we naar voorkeuren voor vijf muziekgenres. Hier staat de Romantiek duidelijk bovenaan, maar blijkt weer dat ook andere genres goed gewaardeerd worden.

De wens van een gevariëerd aanbod kwam ook naar voren in de diverse opmerkingen. Dat onze concerten zeer gewaardeerd worden, en men hoopt op voorspoedige voortgang, was ook fijn om te lezen.