Concerten

Stichting Barendrecht Klassiek organiseert, in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk na de zomer de volgende concerten:

-Op zondag 24 juni 2018 is het laatste concert van dit seizoen. Trio Chimaera (klarinet, cello en piano) zal muziek ten gehore brengen van Beethoven, Fauré en Schumann. Aanvang van het concert is 12.00 uur. Zie: Trio Chimaera

 Ook in het nieuwe seizoen hoopt SBK nauw samen te werken met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk.
Voor informatie over de Stichting en/of het doorgeven van muzikale tips kunt u contact opnemen met Hans van Gelder (0180-619113).

Verslagen van eerdere concerten zie: Terugblik

De concerten vinden plaats in de Dorpskerk, Dorpsstraat 146 (naast de watertoren) en worden georganiseerd in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk. De toegang is vrij, bijdragen na afloop worden, als altijd, zeer op prijs gesteld. De activiteiten van de Stichting Barendrecht Klassiek zijn mede mogelijk dankzij bijdragen van de sponsoren.