Concerten

Het volgende concert, dat zal plaatsvinden op zondag 16 juni 2019, zal worden verzorgd door fortepianist José Luis Pino Lagos. Hij neemt zijn eigen instrument mee, dat is nagebouwd naar instrumenten waarop componisten als Haydn en Mozart gewoon waren te spelen. Een bijzonder concert dus, zeker voor liefhebbers van 18e eeuwse muziek.

Ook in het nieuwe seizoen hoopt SBK nauw samen te werken met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk.
Voor informatie over de Stichting en/of het doorgeven van muzikale tips kunt u contact opnemen met Hans van Gelder (0180-619113).

Verslagen van eerdere concerten zie: Terugblik

De concerten vinden plaats in de Dorpskerk, Dorpsstraat 146 (naast de watertoren) en worden georganiseerd in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk. De toegang is vrij, bijdragen na afloop worden, als altijd, zeer op prijs gesteld. De activiteiten van de Stichting Barendrecht Klassiek zijn mede mogelijk dankzij bijdragen van de sponsoren.