website upgrade

De taal van de webserver is geactualiseerd naar Php 5.6.
Als er enige storing uit blijkt, wilt u dit dan melden bij klaasbrantjesbio@hotmail.com